บริษัทในเครือ

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ ที่มีบริษัทในเครือให้บริการครอบคลุมในด้านธุรกิจพลังงาน

บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
www.takunigroup.com

ผู้ค้าก๊าซ LPG ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม


บริษัท จีแก๊ส โลจิสติกส์ จำกัด
www.ggaslogistics.com

ผู้ขนส่งก๊าซที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 12 ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทฯ และลูกค้า


บริษัท ทาคูนิ (ประเทศไทย) จำกัด
www.takuni.com

บริการก่อสร้างตึกสูง รับเหมาเดินระบบท่อก๊าซแรงดันในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงติดตั้งระบบก๊าซ LPG/NGV สำหรับรถยนต์


บริษัท ราชพฤกษ์วิศวกรรม จำกัด
www.rajchapleuk.com

บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัย สำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้ บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามกฏหมายกำหนด


บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด
www.caz.co.th

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ก่อสร้าง EPC


บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด
-

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์