ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

          บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซ LPG จนมาถึง ก๊าซ NGV พร้อมกับธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ จนถึงการบริหารจัดการโครงการ โดยผู้มีความรู้ มีทักษะอย่างมืออาชีพ โดยเล็งเห็นทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานอย่างแท้จริง พร้อมจะเติบโตไปกับเราด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีี


สวัสดิการ

       - ประกันสังคม
       - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
       - ชุดยูนิฟอร์ม
       - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
       - ตรวจสุขภาพประจำปี
       - โบนัส (ตามผลประกอบการ)
       - กิจกรรมสันทนาการตามวาระโอกาส
       - สวัสดิการเงินกู้ยืม
       - การฝึกพัฒนาอบรม


ตำแหน่งที่รับสมัคร

       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) - ระยอง
       ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค - ประจำระยอง
       ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบัญชี
       ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
       ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย - ปทุมธานี