แก๊ส LPG ภาคครัวเรือน

        ถังแก๊ส LPG ขนาดตั้งแต่ 4 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม , และ 48 กิโลกรัม ผลิตปี 2554 ใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีกำลังการผลิตไม่มาก มาตรฐานของถัง ได้รับการรับรอง มอก. ถังแก๊ส ยี่ห้อ "แชมป์เปี้ยนแก๊ส"ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมจึงสามารถมั่นใจในด้านมาตรฐานความปลอดภัย