สถานีบริการแก๊ส LPG

        แก๊ส LPG ที่ใช้สำหรับเติมรถยนต์ โลโก้ของปั๊มจะเป็นสีส้มปนน้ำตาลมีสัญญลักษ์เป็นรูปผีเสื้อ เพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลพิษต่อสังคมและส่วนรวม โดยบริษัทฯจะมีสถานีบริการครอบคลุมในกรุงเทพ และปริมณฑลรวมถึงสถานีบริการในต่างจังหวัด