ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2455-2888
โทรสาร 0-2455-2763
นักลงทุนสัมพันธ์ 092-252-1277
เว็บไซด์ www.takunigroup.com
วันที่เริ่มซื้อขาย 19 สิงหาคม 2557
ราคาพาร์ 0.50 บาท
ทุนของบริษัท ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 (วันที่เริ่มซื้อขาย)

Company Snapshot

ปี ชนิดไฟล์
2561 TH-Q1 EN-Q1
2560 Q1